เกมคาสิโนออนไลน์ได้เงินจริง ?!

เกมคาสิโนออนไลน์ได้เงินจริง LuckyNiki

จากการศึกษาการพนัน และการพนันทางออนไลน์ ทำให้เราเกิดของสงสัยที่ว่า เกมคาสิโนออนไลน์ได้เงินจริง ?! หรือไม่ ??

จากประเด็นแล้วหัวข้อนี้ ทฤษฎีการพนันแนวทางเลือกสาธารณะ (Public Choice Theory) มีอิทธิพลเป็นอย่างมากในการอธิบายว่าการพนันคาสิโนในอเมริกาปัจจุบัน ทฤษฎีนี้สะท้อนให้เห็น แนวคิดทางการเมืองที่เป็นเสรีนิยม และการพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งอยู่เบื้องหลังการกำเนิดของอุตสาหกรรมนี้ การศึกษาคาสิโนในยุคเริ่มแรก วิเคราะห์กำเนิดของคาสิโนด้วยตัวแบบความเบี่ยงเบน และมองว่าการขยายตัวของคาสิโนในช่วงปี พ.ศ. 2513 เป็นการ “ทำให้ความเบี่ยงเบนเป็นสิ่งถูกกฎหมาย” ซึ่งเท่ากับสะท้อนการตีความแบบดั้งเดิมที่ว่า สถานการณ์พนันคาสิโนที่ถูกควบคุมโดย “องค์กรอาชญากรรม” (Organized Crime)

อย่างไรก็ตาม การลงทุนโดยบริษัทมหาชนที่ได้รับความเชื่อถือ ในช่วงนั้น ทำให้คาสิโนได้รับการยอมรับมากกว่าการพนันในรูปแบบอื่นๆ ผู้สังเกตพบทัศนคติที่เปลี่ยนไปนี้ ได้แก่

นักสังคมศาสตร์ที่ศึกษาการพนันคาสิโนในฐานะอุตสาหกรรมใหม่ ที่มีการขยายตัว แม้ว่าคาสิโนจะเป็น

อุตสาหกรรมที่ต้องการการควบคุมเป็นพิเศษโดยรัฐก็ตาม

ซึ่งจากข้อมูลข้างต้น ทำให้เราเกิดความสงสัยว่า จริงแล้วนั้น เกมคาสิโนออนไลน์ได้เงินจริง ?! หรือไม่?

ก่อนอื่นต้องบอกเลย การพนันมีความผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทยมายาวนาน คนไทยที่นิยมเล่นการพนันเพราะอะไรบ้าง

  • บางคนเล่นเพื่อการผ่อนคลาย
  • บางคนต้องการเสี่ยงโชค
  • บางคนเล่นเพื่อเป็นการลงทุนหาผลกำไร

การเปิดธุรกิจการพนันที่ถูกกฎหมายในประเทศไทย มีเสียงของประชาชนออกมาให้สนับสนุนอยู่ไม่น้อย ปัจจุบันประเทศไทยมีบ่อนขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เพราะได้รับอิทธิพลจากการขยายตัวของธุรกิจคาสิโนที่อยู่ตามแนวชายแดนไทย ซึ่งธุรกิจเหล่านี้เป็นบ่อนที่มีลักษณะดีเป็นมาตรฐานสากล ทำให้สามารถสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้ผู้เล่นการพนันได้มากขึ้น

ผู้เข้าไปเล่นการพนันมีจานวนมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้มีการลักลอบเปิดบ่อนการพนันกันมากขึ้น เพื่อหวังจะดึงให้นักเล่นการพนันไม่ต้องเดินทางออกไปเล่นการพนันนอกประเทศ ซึ่งธุรกิจการพนัน สร้างรายได้ให้กับเจ้าของธุรกิจอย่างมากมายมหาศาล

ธุรกิจการพนัน เป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับเจ้าของธุรกิจอย่างมหาศาล คนไทยเดินทางไปเล่นการพนันที่ต่างประเทศเป็นจานวนมาก ทำให้เงินไหลออกนอกประเทศไม่น้อย จึงทำให้มีผู้เรียกร้องต้องการให้มีการเปิดธุรกิจคาสิโนที่ถูกกฎหมายขึ้น เพื่อเป็นการหารายได้เข้ารัฐ และช่วยด้านเศรษฐกิจของประเทศได้ โดยการเก็บภาษีการพนัน การเปิดคาสิโนเป็นการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว โดยสามารถดึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยได้มากขึ้น และช่วยให้ประชาชนในประเทศไทยที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงมีงานทำ

คาสิโนได้รับความนิยมในหมู่บุคคลใดบ้าง เอาจริงๆ คงเดากันไม่ยาก อาทิ

  • นักการเมือง
  • นักการพนัน
  • นักเสี่ยงโชค
  • ผู้บริโภค บุคคลทั่วไป

จนกลายเป็นอุตสาหกรรมการบันเทิงที่มีการเจริญเติบโตเร็วที่สุดในโลก ขณะนี้การทำให้การพนันให้เป็นสิ่งถูกต้องตามกฎหมาย (Legalization) ยังคงเป็นประเด็นข้อถกเถียงที่ปรากฏให้เห็นทั่วไป ในบางประเทศ การไม่เห็นด้วยกับคาสิโนมักจะมาจากเหตุผลด้านศีลธรรมของศาสนาต่างๆ เช่น ศาสนาอิสลาม คริสเตียนนิกายโปรแตแตนท์ แบ็บติสท์ และเมทโทดิสท์ ฯลฯ

แรงจูงใจที่ให้มีสถานบันเทิงครบวงจร รีสอร์ท คาสิโนเป็นสิ่งถูกต้องตามกฎหมาย คือรายรับจากภาษีคาสิโนที่มักจะมีอัตราสูง ดังนั้น สถานบันเทิงครบวงจร รีสอร์ท คาสิโน จึงถูกเสนอขึ้นมาให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาว่า เป็นแหล่งรายรับที่จัดหาได้ง่ายๆ แม้ว่าในบางประเทศคาสิโนอาจจะยังไม่ได้เป็นที่ยอมรับของประชาชน เช่น กรณีของประเทศสิงคโปร์ที่รัฐบาลไม่มีการทาประชามติว่าประชาชนจะเห็นด้วยหรือไม่กับการมี

LuckyNiki แจกเครดิตฟรี 1000

คาสิโนที่ถูกกฎหมาย เพราะรัฐบาลถือว่าเป็นอานาจของฝ่ายบริหาร

นอกจากนี้ การเปิดคาสิโนในมาเลเซีย พม่า กัมพูชา และลาวถูกถือว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลและไม่มีการทาประชามติเช่นเดียวกันกับสิงคโปร์

อุตสาหกรรมการพนันโลก ในช่วง 15-20 ปีที่ผ่านมา สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการปรับเปลี่ยนอย่างมาก ภายในอุตสาหกรรมการพนัน หนึ่งในนั้น คือการเข้าไปควบคุมลอตเตอรี่โดยรัฐบาล และตามมาด้วยการสร้างข้อจำกัดของคาสิโนในมลรัฐเนวาดาและแอตแลนติคซิตี้

ปัจจุบันนี้คาสิโนมีความเจริญเติบโตอย่างเด่นชัดทั่วทั้งประเทศในสหรัฐอเมริกาการพนันทั้งที่เป็นแบบคาสิโนและที่อยู่ในรูปของลอตเตอรี่ได้มีความสาคัญเพิ่มขึ้นในฐานะที่เป็นองค์ประกอบหลักของอุตสาหกรรมสันทนาการ

รัฐบาลในแต่ละมลรัฐของสหรัฐเป็นผู้เฝ้าระวังการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมนี้ โดยรัฐเข้าเป็นผู้ใช้อานาจในการออกกฎหมาย (Legalize) และการกากับดูแลในทุกๆ สาระสาคัญของการพนัน D’Ascoli (2006) ได้ศึกษาเพื่อหาคาอธิบายถึงเหตุผลต่างๆ ของรัฐบาลมลรัฐที่ทำให้การพนันกลายเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ในขณะเดียวกันได้ศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับรายรับด้านภาษีของแต่ละรัฐ โดยเน้นการศึกษาไปที่การพนันในรูปแบบคาสิโน ในฐานะที่การพนันแบบคาสิโนได้ขยายตัวมากขึ้นในสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่อง การพนันหลักรูปแบบต่างๆ ได้รับการยอมรับให้เป็นสิ่งถูกต้องตามกฎหมายทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา ต่อมาความสนใจนโยบายการทาการพนันให้ถูกต้องตามกฎหมายของแต่ละมลรัฐเริ่มเผชิญกับการแข่งขันจากต่างมลรัฐ เพื่อนบ้าน และการแข่งขันในรูปแบบอื่นๆ ที่มีอยู่ในรัฐนั้นๆ

ดังนั้น จากข้อมูลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงข้อมูลที่เผยให้รู้ถึงข้อมูลและข้อสงสัยว่า การพนันเกิดขึ้นมาจากไหน มีประเด็นไหนบ้างที่ควรให้ความใส่ใจ แต่ปัจจุบันโลกได้มีการเปิดกว้างมากขึ้น ทำให้เกิดการยอมรับเป็นวงกว้าง อีกทั้งยังมีคาสิโนที่แสนสะดวกสบาย อย่างคาสิโนออนไลน์ ซึ่งรับประกันได้เลยว่า เกมคาสิโนออนไลน์ได้เงินจริง ไม่จ้อจี้

แน่นอน ถ้าคุณไม่มั่นใจว่าจะเริ่มจากที่ไหน ที่ไว้ใจได้และยังสามารถทำเงินได้จริง ถอนเงินได้จริง รับประกันความเสี่ยง ลองเริ่มต้นจาก เว็บไซต์ที่เชื่อถือได้อย่าง LuckyNiki แล้วคุณจะไม่มีวันผิดหวัง

This image has an empty alt attribute; its file name is Marketing-page-1024x411.png
สมัครสมาชิก LuckyNiki
Tags: , , , , , ,