Tag: วิธีการฝากเงิน Mastercard

Mastercard

Mastercard วิธีการฝากเงิน Mastercard สามารถ ฝากเงินด้วย Mastercard ได้แล้ว โดยมีวิธีและขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. เข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ LuckyNiki และ Login เข้าสู่ระบบ 2. กดปุ่ม “ฝากเงิน” ที่ด้านบนมุมขวาปุ่มสีเหลือง 3. หลังจากกดปุ่ม “ฝากเงิน” ที่ด้านบนมุมขวา จะมีหน้าต่างปรากฎขึ้นมาแบบในภาพด้านล่าง ให้เลือก “Mastercard” จะเป็นการทำธุรกรรมฝากเงินโดยใช้ Mastercard หลังจากที่เราเลือกการฝากเงินผ่าน Mastercard แล้ว จะเข้ามาสู่หน้า “ใส่จำนวนเงินที่เราต้องการจะฝาก” และหลังจากใส่จำนวนเงินเสร็จ ให้กด “ตกลง” จากนั้นระบบจะทำการติดต่อกับธนาคารเพื่อทำการชำระเงินสู่ คาสิโนออนไลน์ ของเรา ขอให้ทุกท่านรอสักครู่ ระบบจะทำการปรับเงินในบัญชีที่ LuckyNiki ของคุณ โดยสามารถดูได้จากตามภาพ สามารถสนุกกับ LuckyNiki ได้เลย

อ่านเพิ่มเติม
x